OGŁOSZENIE o rekrutacji MSP z Wielkopolski do udziału w projekcie: „Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT”. Realizowanego w ramach WRPO 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
Zapraszamy MŚP z Wielkopolski na codzień nie związane z branzą electromobility do udziału w dodatkowym naborze.
Wnioski wraz z wymienionymi załącznikami w ogłoszeniu o rekrutacji MSP z Wielkopolski zamieszczonymi w poniższym ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności należy składać do 18 czerwca 2021 r.
 
 
 
 
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU
 
Informujemy, że nabór wniosków w konkursie został zamknięty.
Wkrótce powiadomimy o jego wynikach wybrane podmioty MŚP z regionu Wielkopolska.
Jesteś zainteresowany jedną z naszych usług?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Slider