Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na usługi doradcze świadczone na rzecz uczestników projektu "Inkubacja przedsiębiorstw związanych z sektorem elektromobilności i ICT" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 1, Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie .1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw.

Szczegóły na:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/37333

 

Informacja o zakończeniu postępowania

 

26 marca 2021 r. zakończyliśmy proces oceny nadesłanych ofert.

Wszystkie podmioty doradcze biorące udział w zapytaniu ofertowym powiadomiliśmy o wynikach oceny poszczególnych ofert drogą mailową.

Jesteś zainteresowany jedną z naszych usług?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Slider