OGŁOSZENIE o rekrutacji MSP z Wielkopolski do udziału w projekcie: „Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT”. Realizowanego w ramach WRPO 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zakończenie naboru i wybór podmiotów zakwalifikowanych do udziału w inkubacji

 

30 marca 2021 r. zakończyliśmy proces oceny wniosków nadesłanych przez MŚP z Wielkopolski do udziału w projekcie.

Wszyscy uczestnicy zostali powiadomieni o wynikach rekrutacji drogą mailową,

 

Wydłużenie naboru

Informujemy, że nabór w konkursie został wydłużony do 26 marca br. do godziny 15:00.

 

Informacja o terminie ogłoszenia wyników naboru

W dniu 30 marca 2021 r. poinformujemy wszytkich uczestników konkursu o jego wynikach.

 

Sprostowanie:

Pkt 30. Ogłoszenia o rekrutacji MSP z Wielkopolski do udziału w projekcie dotyczy 3 formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1: O jakie załączniki 3-5 chodzi w pkt 30 ogłoszenia?

Odp. Chodzi o 3 formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.


Pytanie nr 2: Czy do biznesplanu jest jakis formularz? Jakie elementy musi on zawierać?

Odp. Nie ma formularza biznesplanu. Powienien zawierać rozwinięcie opisowych części Formularza zgłoszeniowego.


Pytanie nr 3: Czy w programie inkubacji mogą wziąć udział firmy z sektora MŚP bez względu na ich okres funkcjonowania na rynku (np. firma 5 letnia)?

Odp. Tak, firmy mogą istnieć dłużej na rynku, ważne żeby elektromobilność nie była ich dotychczasową działalnością. Takie podmioty będą inkubowane wraz ze startupami na równych warunkach z zupełnie nowej dla siebie branży.

Pytanie nr 4: Czy są gdzieś wymienione kody PKD działalności wymienionych w regulaminie inkubacji jako te, do których w szczególności kierowany jest projekt (tzw. branża budowlana, instalatorska, elektryczna, ICT itd.)?

Odp. Nigdzie nie wymieniono kodów PKD. Te sektory, które przytoczono w pytaniu są mile widziane, ale na końcu cytowanego zdania jest informacja, że również dopuszczamy firmy specjalizujące się w innych branżach. Nie będzie to miało wpływu na ocenę.

Pytanie nr 5: Czy jeśli firma zainteresowana skorzystaniem z programu inkubacji działa w jednej z branż wyżej wymienionych, ale nie jest to odzwierciedlone w wiodącym PKD (tylko w dodatkowym) to dyskwalifikuje ją to do z udziału w projekcie?

Odp. Rodzaj branży jaką reprezentuje MSP nie będzie powodem dyskwalifikacji.

Pytanie nr 6: Czy firmy spoza wyżej wymienionych branż, niedziałające w obszarze ICT, OZE czy elektromobilności, są wykluczone z udziału w projekcie?

Odp. Nie wyklucza się firm z branż nie wymienionych w przytoczonym zdaniu z wyjątkiem tych wykluczeń, ktore dotyczą WRPO 2014+.

Pytanie nr 7: Czy zakup środków trwałych może dotyczyć jedynie stacji ładowania pojazdów elektrycznych?

Odp. Zakup środków może dotyczyć innych celów, ale mających związek z branżą electromobility.

Pytanie nr 8: Czy należy brać udział we wszystkich elementach programu inkubacji (tych dotyczących elektromobilności jeśli firma działa w innej branży)?

Odp. Usługi specjalistyczne i okołobiznesowe są obowiązkowe. Natomiast można skorzystać z nich w mniejszym wymiarze godzin. Doradztwo prawne, finansowe i rachunkowe są fakultatywne. Można skorzystać z każdego z 3 lub wybrać jeden/dwa albo wykorzystać mniejszą ilość godzin czy też nie skorzystać wcale.

Pytanie nr 9: Czy planują Państwo organizację spotkania informacyjnego/webinarium dotyczącego zasad aplikowania do programu w okresie rekrutacji uczestników?

 Odp. Nie planujemy organizacji webinarium, ale umożliwiamy rozmowę z konsultantem: telefoniczną lub w siedzibie inkubatora przed zakończeniem naboru po wcześniejszym umówieniu spotkania. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zadawania pytań na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem tel. kom. 693 659 866.

 

Załączniki: 

Ogłoszenie o konkursie

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja wekslowa

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż w rolnictwie lub rybołówstwie

Indywidualny plan inkubacji

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza cz.1

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza cz. 2

Regulamin inkubacji

Program inkubacji

Umowa inkubacji

Plan rozwoju przedsiębiorstwa

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie personelu projektu/oferentów, uczestników komisji przetargowych/wykonawców/osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014

Jesteś zainteresowany jedną z naszych usług?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Slider