Z UWAGI NA OKRES  URLOPOWY  WYDŁUŻAMY TERMIN NABORU DO KOŃCA  SIERPNIA  2022 ROKU.

JEDNOCZEŚNIE  ZASTRZEGAMY  SOBIE  WCZEŚNIEJSZE  ZAKOŃCZENIE  NABORU.

W ZWIĄZKU Z TYM TERMIN ROZSZTRZYGNIĘCIA KONKURSU NASTĄPI PO 7 DNIACH OD ZAKOŃCZENIA NABORU.

 

 

Z UWAGI NA ZGŁASZANE PROBLEMY TECHNICZNE FIRM CHCĄCYCH WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE WYDŁUŻAMY TERMIN NABORU DO 31 LIPCA 2022 ROKU.

W ZWIĄZKU Z TYM TERMIN ROZSZTRZYGNIĘCIA KONKURSU WYDŁUŻY SIĘ DO 07 SIERPNIA 2022 ROKU.

 

Zapraszamy do składania ofert za zapytanie ofertowe dotyczące doradztwa specjalistycznego dostępnego na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Link do zapytania ofertowego nr 2/07/2022 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/117356

Ogłoszenie powstało w kontekście projektu RPWP.01.03.01-30-0001/20 - Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT. Celem niniejszego zamówienia jest realizacja specjalistycznych usług doradczych dla ok. 13 uczestników projektu należących do sektora MŚ i mających siedzibę w Wielkopolsce.

 

Zapraszamy do składania ofert za zapytanie ofertowe dotyczące doradztwa specjalistycznego - electromobility dostępnego na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Link do zapytania ofertowego nr 1/07/2022 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/117325

Ogłoszenie powstało w kontekście projektu RPWP.01.03.01-30-0001/20 - Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT. Celem niniejszego zamówienia jest realizacja specjalistycznych usług doradczych dla ok. 13 uczestników projektu należących do sektora MŚ i mających siedzibę w Wielkopolsce.

 

 

OGŁOSZENIE o rekrutacji MSP z Wielkopolski do udziału w projekcie: „Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT”

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie: „Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT”realizowanego w ramach WRPO 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poniżej znajdują się dokumenty niezbędne do udziału w projekcie.

 

Formularz_zgłoszeniowy.pdf

ogłoszenie_o_konkursie.pdf

Regulamin_inkubacji.pdf

FORMUL2.PDF

FORMUL3.PDF

FORMUL4.PDF

INSTRU1.PDF

INSTRU2.PDF

OWIADC1.pdf

 

sprzedaż         

Z dniem 19 maja 2022 r., nastąpiła zmiana udziałowców Spółki WIE. Nowi właściciele analizują doukumentację projektową w celu dokonania stosowanych zmian uwzględniających aktualną sytuację Spółki i otoczenia gospodarczego Inkubatora.

Zachęcamy zatem do śledzenia naszych Aktualności na bieżąco!

 

Sprawdź także:

https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/45-zapytanie-ofertowe-na-zakup-i-sukcesywne-dostawy-stacji-ladowania-pojazdow-elektrycznych-kompatybilnych-z-oprogramowaniem-power-ev-w-imieniu-podmiotow-inkubowanych-w-projekcie-inkubacja-przedsiebiorstw-zwiazanych-z-sektorem-elektromobilnosci-i-ict

https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/42-ogloszenie-o-dodatkowej-rekrutacji-msp-z-wielkopolski-do-udzialu-w-projekcie-inkubacja-przedsiebiorstw-na-rzecz-rozwoju-sektora-elektromobilnosci-i-ict

nowy adres    nowy adres 3    nowy adres 2

Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości sp. z o.o. z dniem 1 marca 2022 r. zmienia adres na:

ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań

Zatem od marca br. wszelką korespondencję do nas należy kierować na nowy adres.

Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości

NotatkaPrasowa Poznan 30 11 2

Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości 2 grudnia 2021 roku w Pałacu Działyńskich w Poznaniu przedstawił założenia i dotychczasowy przebieg realizacji projektu UE "Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju elektromoblilności i ICT" w ramach WRPO 2014+ oraz działalność statutową spółki podczas konferencji "Poznańska przedsiębiorczość a unjna poltyka na rzecz innowacji" - inteligentne miasto, czyli jakie" Smart City po Poznańsku w ramach panelu "Branża motoryzacyjna w transformacji - czy Poznań jest gotów na elektromobllność".

W konferencji wzięli udział m.in. posłowie na Sejm RP z Województwa Wielkoposlkiego i do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski, pełnomocnik Prezydenta ds. Funduszy Europejskich, pełnomconik Prezydenta Poznania ds. Smart City oraz dyrektor biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli.

Celem wsparcia rozwoju miasta Poznania i regionu Wielkopolska tematami debaty były także; Cyfrowa Rewolucja w UE - szanse i wyzwania, Znaczenie cyfryzacji w biznesie, zwłaszcza małym i średnim, Strategia inwestycji UE w zakresie badań naukowych i innowacji, Oferta programu "Horyzont Europy" dla poznańskich firm.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o tym i o innych wydarzeniach, w których bierze udział Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości na https://www.linkedin.com/company/71105218/admin/ oraz na https://www.instagram.com/wieinkubator/

Całość konferencji dostępna na https://lnkd.in/ec5NGf2h 

Więcej informacji nt. projektu "Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju elektromobilności i ICT" na https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci 

logo wywieszka   siedziba WIE z zewnątrz   ładowanie grafika 4   szkolenie praktyczne

Doradcy Wielkopolskiego Inkubatora Ekoprzedsiębiorczości sp. z o.o. (WIE) w ramach projektu "Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT" we wrześniu i październiku kontynuowali realizację usług specjalistycznych, refundowanych w 85% ze środków WRPO 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wsparcie inkubacji, z zakresu:

1) Aspekty prawne rynku electromobility i jego infrastruktury:

 • moduł I prawne aspekty rynku electromobility,
 • moduł II prawne aspekty funkcjonowania rynku infrastruktury ładowania:
  a) Odbiory UDT,
  b) Wytyczne do opinii Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych,
  c) Aspekty geodezyjne (wizja lokalna w miejscu istniejącej stacji i warsztaty z przygotowania dokumentacji odbiorowej) 

2) Doradztwo praktyczne:

b) Warsztaty - prezentacja różnych typów stacji ładowania, zajęcia praktyczne wyjazdowe (przekazanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej różnic w poszczególnych modelach aut biorąc pod uwagę budowę ich systemu zasilania i poboru energii, a także metody ładowania uwzględniające różnego rodzaju gniazda ładowania, omówienie infrastruktury i oprzyrządowania niezbędnego do wyposażenia dla każdego typu stacji, prezentacja na wybranych modelach stacji i szczegółowe omówienie ich funkcjonowania). 

3) Szkolenie techniczne:

a) Zapoznanie się z rynkiem samochodów elektrycznych - prezentacja typów gniazd w różnych typach samochodów elektrycznych
b) Zapoznanie się z różnicami między różnymi modelami samochodów elektrycznych i hybrydowych PHEV- indywidualne

4) Zapoznanie się z zapowiedziami i nowościami na rynku electromobility

 

Równolegle wybrane w drodze zapytania ofertowego https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/39-zapytanie-ofertowe-na-uslugi-doradcze-swiadczone-na-rzecz-uczestnikow-projektu-inkubacja-przedsiebiorstw-zwiazanych-z-sektorem-elektromobilnosci-i-ict firmy doradcze przeprowadziły następujące usługi okołobiznesowe:

1) Doradztwo w zakresie w zakresie przygotowania biznesplanu wraz z prognozami finansowymi (grupowe):

 • Analiza sytuacji zastanej oraz zbadanie potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa
 • Badanie rynku branżowego pod kątem popytu i podaży
 • Analiza usług konkurencji
 • Analiza SWOT przedsiębiorstwa
 • Doradztwo w zakresie wyznaczanie celów krótko i długoterminowych firmy
 • Doradztwo w zakresie finansowej strony funkcjonowania przedsiębiorstwa (tworzenie sprawozdań i analiz finansowych na podstawie zdarzeń gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach oraz ich analiza wyciąganie wniosków)
 • Praca nad zbudowaniem planu finansowego w oparciu o analizę rynku i planu sprzedaży celem uzyskania przewagi i płynności firmy
 • Doradztwo w zakresie minimalizacji kosztów
 • Doradztwo w zakresie rekrutacji pracowników
 • Doradztwo w zakresie budowania efektywnych zespołów sprzedażowych
 • Doradztwo w zakresie w zakresie opracowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa

2) Doradztwo w zakresie wykorzystania portalu Facebook jako narzędzia efektywnego marketingu w biznesie, z wykorzystaniem potencjału pracowniczego (grupowe):

 • Jak zacząć jako marka w social media – fanpage, grupy. Listy i inne narzędzia z wykorzystaniem potencjału pracowniczego
 • Doradztwo w zakresie budowania indywidualnego dla firmy planu rozwojowego
 • Targetowanie postów do wybranych grup odbiorców
 • Komunikowanie się jako marka wewnątrz Facebook'a
 • Analiza statystyk
 • Możliwości reklamowe portalu
 • Bardziej rozbudowane aplikacje i możliwości konkursów
 • Użyteczne narzędzia zewnętrzne przydatne do działań w social media

Inkubowani przedsiębiorcy w ramach ww. usług doradczych to podmioty, które wzięłu udział w rekrutacji szczegółowo opisanej na: https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/38-ogloszenie-o-rekrutacji-msp-z-wielkopolski-do-udzialu-w-projekcie-inkubacja-przedsiebiorstw-na-rzecz-rozwoju-sektora-elektromobilnosci-i-ict oraz na https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/42-ogloszenie-o-dodatkowej-rekrutacji-msp-z-wielkopolski-do-udzialu-w-projekcie-inkubacja-przedsiebiorstw-na-rzecz-rozwoju-sektora-elektromobilnosci-i-ict

Bieżące relacje z wydarzeń w projekcie znajdziejsz na https://www.linkedin.com/company/wieinkubator oraz na https://www.instagram.com/wieinkubator/

IMG 20210814 091557 785 2   IMG 20210807 135924 265   VAXLA   IMG 20210819 180432 689

Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości sp. z o.o. w ramach projektu "Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT" w sierpniu rozpoczął realizację własnych usług specjalistycznych, refundowanych w 85% ze środków WRPO 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wsparcie inkubacji, z zakresu:

1) Aspekty prawne rynku electromobility i jego infrastruktury:

 • moduł I prawne aspekty rynku electromobility,
 • moduł II prawne aspekty funkcjonowania rynku infrastruktury ładowania:
  a) Odbiory UDT,
  b) Wytyczne do opinii Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych,
  c) Aspekty geodezyjne (wizja lokalna w miejscu istniejącej stacji i warsztaty z przygotowania dokumentacji odbiorowej) 

2) Szkolenie techniczne:

a) Zapoznanie się z rynkiem samochodów elektrycznych - prezentacja typów gniazd w różnych typach samochodów elektrycznych
b) Zapoznanie się z różnicami między różnymi modelami samochodów elektrycznych i hybrydowych PHEV- indywidualne

3) Zapoznanie się z zapowiedziami i nowościami na rynku electromobility

 

 

Natomiast wybrane w drodze zapytania ofertowego https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/39-zapytanie-ofertowe-na-uslugi-doradcze-swiadczone-na-rzecz-uczestnikow-projektu-inkubacja-przedsiebiorstw-zwiazanych-z-sektorem-elektromobilnosci-i-ict firmy doradcze przeprowadziły następujące usługi okołobiznesowe:

1) Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych:

 • Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji
 • Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny przedsiębiorstwa
 • Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje
 • Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych
 • Szacowanie stóp kosztu kapitału przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie ryzykiem i niepewnością przy ocenie projektów inwestycyjnych
 • Co należy wybrać: zakup na własność czy leasing operacyjny długoterminowy?
 • Co należy wybrać: leasing finansowy czy leasing operacyjny?
 • Doradztwo i przygotowanie podmiotów do rozmów z potencjalnymi inwestorami (głównie funduszami VC) + przygotowanie listy najbardziej perspektywicznych inwestorów (dobór pod kątem polityki inwestycyjnej funduszy vs. Biznes akcelerowanego podmiotu)
 • Doradztwo i przygotowanie ścieżki finansowania ze środków unijnych (zaplanowanie np. na 2 lata do przodu możliwości pozyskania finansowania z różnych źródeł/konkursów) 

oraz

2) Płynność i prognozowanie finansowe:

 • Wprowadzenie
 • Podstawowe wskaźniki
 • Ruch pieniądza - Zapasami, Należnościami i Zobowiązaniami i Gotówką
 • Metody sporządzania: cash-flow, bilans, badanie płynności
 • Płynność i prognozowanie - warsztaty
   
Jesteś zainteresowany jedną z naszych usług?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Slider